Rubber lexicon

Statistische procescontrole (SPC)

Statistische procescontrole (= SPC) is een continue begeleidende monitoring van productieprocessen door alle relevante gegevens over de productkwaliteit vast te leggen. De SPC levert de basisgegevens om zwakke punten te identificeren en daarmee de noodzaak voor voortdurende verbetering van hun productieprocessen. Het kan zowel kwantitatieve als kwalitatieve kenmerken hebben van een te monitoren product of proces.

Het verzamelen en evalueren van gegevens gebeurt met behulp van controlediagrammen als grafisch hulpmiddel, een proces dat over een langere periode continu wordt gevolgd.

Statistische procescontrole (SPC)

In kwaliteitscontrolekaarten worden waarschuwingsgrenzen (UWG, OWG) en controlegrenzen (LEL, UEL) gedefinieerd, waarboven een onregelmatigheid of een fout wordt aangegeven. Als u de waarschuwingslimieten overschrijdt, betekent dit dat het proces nog steeds binnen de toleranties ligt, maar dat er een bijstelling of interventie nodig is. Controlekaarten die een systeem voor vroegtijdige waarschuwing bieden om fouten en commissies te voorkomen. Al bij het eerste teken van een fout kan in het proces worden opgetreden en niet alleen bij het overschrijden van de tolerantiegrenzen.