Rubber lexicon

Oppervlakteprojectie

De digitale oppervlakteprojectie is een 3D-meettechniek voor contactloze meting van oppervlakken van componenten. Met behulp van een projector worden verschillende licht-donker-patronen geproduceerd en via een wiskundige rekenmethode omgezet tot een digitaal 3D-profiel van meetobject.

Oppervlakteprojectie

De digitale projectie is vooral geschikt voor nauwkeurige metingen van micro-rubber-metaaldelen.

Oppervlakteprojectie