Rubber lexicon

Ontvetten van metalen onderdelen

Metalen onderdelen zijn bij levering doorgaans voorzien van een olie- of vetlaag. Vaak gaat het om restanten van koelsmeermiddelen die gebruikt worden bij de productie (draai- of freesbewerkingen) of van middelen ter bescherming tegen corrosie. Voor het ontvetten worden organische oplosmiddelen of waterige alkalische oplossingen van reinigingsmiddelen gebruikt.