Rubber lexicon

Epichloorhydrinerubber (ECO)

Epichlodohydrine-rubber verenigt de goede eigenschappen van NBR-rubber (met betrekking tot de bestendigheid tegen minerale oliën)  met een goede weers- en ozonbestendigheid. ECO-mengsels hebben relatief lange vulkanisatietijden nodig en zijn relatief duurder dan NBR rubbers. Meestal is het noodzakelijk om de gevulkaniseerde delen na het productieproces na te harden.

ECO is verkrijgbaar in hardheden 40-90 Shore A.

Toepassingsgebieden: Afdichtingen, membranen, slangen en rolbekledingen. Vooral te gebruiken waar een goede bestendigheid tegen minerale oliën en tegelijkertijd een goede weer- en ozonbestendigheid vereist is.