Rubber lexicon

Compressieset (CS)

De compressieset is een belangrijke mechanische eigenschap en maatstaf van rubber voor blijvende vervorming.  De compressiesetwaarde laat zien in hoeverre een materiaal zich herstelt in zijn oorspronkelijke vorm na een bepaalde tijd van mechanische belasting en een bepaalde temperatuur.

Een compressieset van bijv. 0% betekent dat het materiaal zich volledig tot 100% herstelt. Als de CS 100% is, herstelt het materiaal helemaal niet.

De CS-waarden zijn erg belangrijk voor afdichtingstoepassingen of antivibratie-elementen.