Rubber lexicon

Compressie perstechniek (CM)

Compressieperstechniek is het traditionele techniek voor de productie van rubberen vormdelen. Voor elke cyclus wordt een hoeveelheid ongevulkaniseerd rubbermengel voorbereid dat overeenkomt het volume van het gerede rubber onderdeel. Dit wordt doorgaans handmatig aan de verwarmde vulkanisatiematrijs toegevoegd.

Vervolgens wordt de matrijs onder druk in een pers gesloten. Door de matrijsdruk en de temperatuur wordt het mengsel zacht, vloeit en vult de holle ruimte (productholte) van de matrijs. Bij temperaturen van 140 – 200°C vindt de vulkanisatie van het rubbermengsel plaats. Vervolgens wordt het gevulkaniseerde (vernette)  vormdeel uitgestoten of handmatig uitgenomen. In tegenstelling tot het spuitgietproces (IM) vereist het CM-proces in het algemeen duidelijk langere verwarmingstijden, omdat de verwarming van het toegevoegde koude rubbermengsel tot de vulkanisatietemperatuur uitsluitend vanuit de matrijswand plaatsvindt. Een verdere ontwikkeling van het CM-proces is het Compression Transfer Molding-proces (CTM).

Compressie perstechniek (CM)