Rubber lexicon

AdBlue®

AdBlue® is een waterige, kleur- en geurloze ureumoplossing bestaande uit 32,5% hoogzuiver, kristallijn ureum en 67,5% gedemineraliseerd water. De ureumoplossing vermindert de uitstoot van stikstofoxide (NOx) door dieselmotoren met maximaal 90 procent. De waterheldere vloeistof wordt in het uitlaatkanaal geïnjecteerd en leidt tot een selectieve katalytische reactie (SCR). Stikstofoxiden en ammoniak worden omgezet in onschadelijk water en stikstof.