Colofon

Hoffmann GmbH
Gummi- und Kunststoff-Formtechnik
Tannenbergstraße 131
73230 Kirchheim unter Teck
Duitsland

Phone +49 7021 95010-0
Fax +49 7021 95010-55
sales@hofftech.com
www.hofftech.com

Directie

Dino Zorge
Andreas Neumann

BTW-identificatienummer

DE 145912126

Registervermeldingen

Rechtbank van het register: Kantongerecht Stuttgart
Handelsregister HRB 230147

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website

Dino Zorge

Ontwerp en realisatie

bzweic GmbH
www.bzweic.de

© copyright

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en video’s en hun configuraties op de HOFFMANN website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermingswetten. Ze kunnen bovendien worden beschermd door auteursrechten van derden. De websites mogen in hun geheel of gedeeltelijk niet worden gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming. Copyright 2024 door Hoffmann GmbH.

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, op voorwaarde dat de auteur niet aantoonbaar opzettelijk of nalatig heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder speciale kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan geheel of gedeeltelijk te annuleren.

2. Verwijzingen en links

Bij directe en indirecte verwijzingen naar andere internetpagina’s (“links”) die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, geldt een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend indien de auteur van de inhoud op de hoogte is en het voor hem technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de link de desbetreffende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft absoluut geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod ingestelde links en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt doorgelinkt aansprakelijk, en niet degene die via de link slechts op de betreffende publicatie wijst.

3. Auteurs- en handelsmerkrecht

De auteur probeert in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de voorwaarden van het respectievelijk geldige merkenrecht en het eigendomsrecht van de respectievelijk geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van de naamgeving mag niet worden aangenomen dat de handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina. Het kopiëren of gebruiken van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Bescherming van gegevens

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of met gebruik van anonieme gegevens of een pseudoniem.

5. Juridische gevolgen van de disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina verwijst. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wetten, blijven de overige delen van de documenten qua inhoud en geldigheid onaangetast.

6. Afstand

Met het vonnis van 12 mei 1998 (dossiernummer 312 0 85/98) heeft de arrondissementsrechtbank van Hamburg besloten dat de auteur door het plaatsen van een link medeverantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van de gelinkte pagina. Wij distantiëren ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte buitenlandse pagina’s en maken ons deze inhoud niet eigen.

Beeldverwijzingen

108715070 © peterschreiber.media – stock.adobe.com
51490712 © Edelweiss – stock.adobe.com
212406247 © xiaoliangge – stock.adobe.com
469897228 © OlegDoroshin – stock.adobe.com
52519903 © Maksim Kabakou – fotolia.com
57255488 © contrastwerkstatt – fotolia.com
Rubber lexicon © Michael Schwarzenberger – pixabay.com